Team

Sara

Sara

Fachfrau Betreuung

Krippenleitung, Berufsbildnerin

Laura

Laura

Fachfrau Betreuung

Gruppenleitung "Schüler"

Nadine

Nadine

Fachfrau Betreuung

Gruppenleitung "Grosse"

Jeanet

Jeanet

Fachfrau Betreuung

Gruppenleitung "Kleine"

Anna

Anna

Fachfrau Betreuung

Gruppenleitung in Vertretung

Stefanie

Stefanie

Fachfrau Betreuung in Ausbildung

Fabienne

Fabienne

2. Lehrjahr Fachfrau Betreuung

Rahel

Rahel

Praktikantin

Yllka

Yllka

Praktikantin